NAMEN

Namen Olimpijskega tabora je, da otroci:
- spoznajo vrednote športa in bistvo olimpijskih iger (solidarnost, vztrajnost, fairplay …);
- v igri spoznajo različne športe;
- preživijo aktivne počitnice v naravi in v dobri družbi;
- s simboli olimpijskih krogov spoznajo celoten svet (celine, narode, običaje ...);
- spoznajo vrhunske slovenske športnike in dobitnike olimpijskih kolajn.


OF OF OF OF OF OF

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji